NAUJIENOS

„Gyvenimas mano prasmingas. Jame daug skausmo, bet daug ir vilties“ (Onutė Trepuilaitė-Virginavičienė)

Kategorija:

Miestas:
Onuškio bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiete, Dusmenų krašto metraštininke, daugelio knygų autore Onute Trepuilaite-Virginavičiene. Renginys skirtas Tarptautinei rašytojų ir Knygnešio dienoms paminėti.
 
Onutės Trepuilaitės-Virginavičienės svajonė – pabuvoti Onuškio bibliotekoje – išsipildė. Bibliotekoje vykusiame renginyje susirinko nemažas būrys Onutės kūrybos gerbėjų iš Onuškio seniūnijos. Turėjome garbingą svečią iš Čižiūnų kaimo, Aukštadvario seniūnijos. Tai Julius Buivydavičius, kuris surado savo giminės šaknų Onuškyje, Dusmenyse bei Grendavėje.
 
Onutė yra aktyvi savo krašto bendruomenės narė, gėrio, pasiaukojimo ir didelės meilės kraštui bei jo istorijai pavyzdys. Ji papasakojo savo gyvenimo istoriją, pristatė savo parašytas knygas bei knygas, kurias parengė išleisti.
 
Onutė gimė 1960 m. Kaniūkų kaime, Varėnos rajone. Vaikystė prabėgo vienkiemyje vidury miškų. Vėliau šeima persikėlė į Dusmenis. Mokėsi Onuškio vidurinėje mokykloje, studijavo Vilniaus universitete bibliotekininkystę. 1983 m. baigė ir gavo paskyrimą į Lazdijus. Lazdijuose jos laukė lemtingi ir be galo šiurpūs gyvenimo vingiai.
 
Gimė dvynukai, labai mažučiai. Vienas iš jų greit atsisveikino su šiuo pasauliu. Kitam kūdikėliui prasidėjo ilgos kelionės po ligonines. Po šešerių metų Onutė su neįgaliu sūnumi Dariumi grįžo į Dusmenis pas tėvus. Augindama neįgalų sūnų, Onutė pradėjo dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dusmenų devynmetėje ir pasinėrė į aktyvią visuomeninę veiklą. Su bendraminčiais įkūrė kaimo bendruomenę „Dusmena“, ėmė rašyti straipsnius į rajono laikraščius. Rašė apie savo kraštą, jo žmones, Dusmenų bažnyčios ir parapijos gyvenimą. Tapo šio krašto metraštininke. Pradėtas leisti laikraštis „Dusmenų kraštas“. 2011 metais dalyvavo konkurse „Lietuvos kaimo spindulys 2011“ ir gavo nominaciją „Kaimo knygnešė“. 2010 m. pradėta rengti monografija apie Onuškio valsčių. Aktyviai dalyvavo „Versmės“ surengtoje ekspedicijoje, vaikščiojo po kaimus, kalbino žmones, fotografavo. Rašė straipsnius. Po 7-erių metų išleistoje monografijoje – net 16 Onutės straipsnių.
 
Daug rašė, bendradarbiavo savaitraščiuose, tapo Trakų literatų brolijos „Aukuras“ nare, bet apie knygos rašymą nedrįso svajoti. Tik paskatinta žurnalisto J. Laurinavičiaus pradėjo nuo mažo 12 puslapių leidinuko, skirto Dusmenų bažnyčios ir kaimo sukaktims. O toliau ir prasidėjo: „Dusmenų krašto tremtiniai“ (2010), „Jis bus kitoks“ (neįgalų sūnų auginančios motinos apmąstymai ir dienoraštiniai užrašai, 2010), „Gimtinės pašaukti“ (fotoalbumas, 2011). Vėliau buvo serija knygelių apie žinomų žmonių apsilankymus. Galima vardinti ir vardinti jos išleistas ir parengtas knygas – jų net 18! Svarbiausia yra tai, kad Onutė, augindama neįgalų sūnų (jam 36-eri, jis nevaikšto ir pats neatsisėda), dar rūpinasi mama, kuriai 89-eri, ir randa laiko rašyti, dalyvauti susitikimuose. Onutė sako: „rašau tik priešokiais, – po pastraipą, po sakinį, o kartais tik po žodį, tačiau nerašyti negaliu, nes tai savotiška meditacija, atsipalaidavimas nuo kasdienių rūpesčių, savęs realizacija“. Onutė ruošia knygą gimtąja dzūkų tarme „Dzūkų baikos“, kuri greitai turėtų pasirodyti, dar yra apie 20 novelių. Artėjančio Onutės jubiliejaus proga, kraštietis J. Laurinavičius ruošia leidinį „Dusmenų dzūkė“.

 
Linkime Onutei ir toliau kurti, nes jai puikiai sekasi. Nuoširdžiai dėkojame Onutei už prasmingą popietę, kad rado laiko pasidalinti savo pasiekimais ir patirtimi, kad padovanojo bibliotekai knygų. Dėkojame Onuškio seniūnei Zitai Aniulienei už pagalbą rengiant popietę. Seniūnė tarė padėkos žodį ir padovanojo puokštę nuostabių pavasario gėlių.
 
Vlada Valakevičienė
Trakų viešosios bibliotekos Onuškio filialo vyr. bibliotekininkė
 
 
 

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama