NAUJIENOS

„Su galinga Rožinio malda...“

Kategorija:

Miestas:

Baigiantis spalio mėnesiui Mosėdžio arkivysk. Pr. Karevičiaus ateitininkų kuopa į Mosėdį sukvietė Skuodo dekanato ateitininkus:iš Ylakių gimnazijos, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Aleksandrijos pagrindinės mokyklos.

Svarbus įvykis: juk Tikėjimo metai į pabaigą ritasi ir Rožinio maldos mėnesio dienos tirpte tirpsta. Kad prasmingai ir pakylėtai renginys vyktų, pradžioje susirinkta Mosėdžio šv. arkangelo  Mykolo bažnyčioje. Iš daugiau nei pusšimčio jaunų širdžių nuskambėjo Ateitininkų himnas. Dvasinės stiprybės  ateitininkai sėmėsi aktyviai dalyvaudami šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kan. J. Vaičius ir kun. L. Dambrauskas. Toliau ateitininkai rinkosi Mosėdžio gimnazijoje: dirbdami grupelėse, dalijosi patirtimi, klausėsi dvasinių pamokymų, žiūrėjo filmuotą medžiagą apie tikėjimo liudijimus, praktiškai kūrė po vieną Rožinio slėpinį. Renginio kulminacija – kiekvienas dalyvis papuošė  medinį  karoliuką, kurie buvo suverti į vieną didelį Rožinį. Toliau aktų salėje prasidėjo Rožinio malda, kurią pradėjo Daukšių ateitininkų kuopos globėja Jovita Pušinskienė. Ateitininkai skaitė pamąstymus apie Skausmo slėpinius. Stebino tai,  jog jaunų žmonių malda buvo labai nuoširdi, vyravo susikaupimas. Renginio pabaigoje globėja Margarita  Petrauskaitė įvardijo pagrindinę mintį, kad tas mokytojų ir mokinių suvertas Rožinis nuo šiol tampa  keliaujančiu, tad jis perduodamas Skuodo Bartuvos progimnazijos ateitininkams, kurie  organizuoja sekantį ateitininkų susibūrimą. „Tegul Rožinio malda keliaudama per ateitininkų kuopas, stiprina mūsų visų viltį „Visa atnaujinti Kristuje“ ir įkvepia drąsos atsilaikyti  prieš pasaulio iššūkius .  – linkėjo M. Petrauskaitė. Visada dėkoju savo kolegėms-  kuopų globėjoms:  Stanislavai Sandarienei, Virginijai  Gedeminienei, Aurelijai Narkutei , Jovitai Pušinskienei už troškimą būti su jaunimu ir vesti juos tuo keliu,  anot Ateitininkų himno „dirbkim, kovokime dėl Lietuvos“ .

Margarita Petrauskaitė

Modėdžio  arkivysk. ateitininkų kuopos globėja 


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama