NAUJIENOS

Alytaus rajono mokinių taryba turi naują pirmininką

Kategorija:

Miestas:
Išrinktas naujas Alytaus rajono savivaldybės mokinių tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius. Taryba sudaryta iš 8 atstovų, kuriuos delegavo visos  rajono gimnazijos ir skyriai.  
Alytaus rajono savivaldybės mokinių tarybos pirmininku išrinktas Alytaus r. Miroslavo gimnazijos  mokinių tarybos pirmininkas Lukas Januškauskas, jo pavaduotoju –  Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos mokinių tarybos narys Erlandas Mielaika, tarybos sekretore – Alytaus r. Simno gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Marita Jančiukaitė.
Mokinių tarybos nariai posėdyje aptarė prioritetinius mokinių savivaldos renginius, apsvarstė 2020 m. veiklos planą, susipažino su Alytaus rajono mokinių tarybos darbo reglamentu, kuriame numatyta tarybos darbo organizavimo tvarka, darbo formos.
„Pagrindinis mokinių tarybos tikslas – prisidėti prie demokratinio mokyklos valdymo, vienyti Alytaus rajono mokinius bendrai veiklai, sprendžiant vietos veiklos klausimus, ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą bei skatinti jų iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Osinskienė.  Pasak jos,  mokinių taryba daug dėmesio skirs atstovauti mokinių interesams, inicijuos ir organizuos renginius ir šventes, pilietines ir prevencines akcijas, bendradarbiaus su jaunimo bei su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija
 

Braškinis pyragas – tortas

Šviežių bulvių plokštainis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama