NAUJIENOS

Artūras Visockas: didiesiems projektams įgyvendinti būtinas Vyriausybės palaikymas

Kategorija:

Miestas:
Šiaulių miesto savivalda stengiasi darbus atlikti kiek įmanoma efektyviau, tačiau yra didesnės vertės projektų, kuriuos vienai savivaldybei užbaigti būtų sunku. Šiauliuose jau realizuoti du projektai, kuriuos įgyvendinant sukurta savivaldos ir Vyriausybės bendradarbiavimo, kooperuojant lėšas, geroji praktika. Bendru sutarimu pradėta ir Bačiūnų gatvės rekonstrukcija. Sujungus savivaldos ir Vyriausybės finansavimo šaltinius, per dvejus metus rekonstruota dalis minėtos gatvės. Kad darbus likusioje atkarpoje būtų galima baigti kitais metais, preliminariai reikalinga 4 mln. eurų suma.
„Tikimės, kad darbai nesustos. Šį kartą į Vyriausybės atstovus kreipiamės ne vien dėl konkrečios sumos skyrimo, bet ir prašydami išlaikyti pasiteisinusią praktiką. Turime gražių įrodymų, kad galima pasiekti itin aukšto efektyvumo darbus atliekant per maksimaliai trumpą laiką ir kartu taupant viešuosius finansus. Apie tai praėjusią savaitę kalbėjau su susisiekimo ministru Jaroslavu Narkevičiumi. Daugeliui mūsų žinomi ir prastieji pavyzdžiai, kai statybos arba rekonstrukcijos darbai suskirstomi į keletą smulkių etapų ir jiems kasmet trupinamos nedidelės pinigų sumos. Amžiaus statybomis virtę projektai ne tik nesukuria vertės visuomenei, bei ir gerokai pabrangsta. Toks kelias niekam nenaudingas. Manau, kad valstybei vertėtų turėti tam tikrą lėšų rezervą, kurio dėka būtų galima vykdyti visuomenei svarbius projektus, prisidedant prie savivaldybių numatyto finansavimo“, – komentavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. 
 Pagal panašų principą Šiauliuose jau dabar vyksta kai kurių žvyruotų gatvių asfaltavimo darbai. Gyventojams apsisprendus surinkti dalį darbams reikalingų lėšų, Savivaldybė įtraukia tos gatvės atkarpos asfaltavimą į prioritetinį sąrašą.  
Raštas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kancleriui
**********
Lietuvos Respublikos Vyriausybės                                               
kancleriui Algirdui Stončaičiui                                                         
                                                                
DĖL BAČIŪNŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR BENDROJO FINANSAVIMO
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Šiaulių miesto savivaldybė nuo 2018 m., kaip lygiaverčiai partneriai bendradarbiauja ir sėkmingai įgyvendina miestui ypatingos svarbos Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos projektą (toliau – Projektas). Bačiūnų gatvė jungia Rėkyvos seniūniją, kurioje gyvena beveik 5 tūkst. gyventojų, su Šiaulių miesto centrine dalimi ir Transporto organizavimo specialiajame plane yra įvardinta, kaip sudedamoji vidinio aplinkkelio dalis. Bendras rekonstruojamas gatvės ilgis 6,6 km.
2018 m. ir 2019 m. rekonstruojant Bačiūnų gatvę darbų atlikta už 4 mln. eurų iš kurių 1,5 mln. eurų (apie 38 proc.) skyrė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje numatytų visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principų įgyvendinimą bei užbaigti Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos darbus 2020 m., t. y. trečiaisiais projekto vykdymo metais, taip kaip nurodo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė savo parengtoje valstybinio audito ataskaitos ,,Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas” santraukoje (Nr. VA-P-60-9-16).
Šiam tikslui pasiekti 2020 metais reikalinga rekonstruoti 3,57 km. Bačiūnų gatvės atkarpą.  Lėšų poreikis 4,02 mln. eurų. Šiaulių miesto savivaldybė yra  pasiruošusi skirti 50 proc. reikiamų lėšų ir prašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės tęsti pradėtą sėkmingą bendradarbiavimą skiriant 2 mln. eurų 2020 m. Projekto užbaigimui.
2019 m. spalio 15 d. įvyko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Jaroslav Narkevič ir Šiaulių miesto mero Artūro Visocko susitikimas, kurio metu buvo aptarta situacija susijusi su Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos eiga ir finansavimu. Taip pat sutarta, jog Projekto neužbaigus 2020 metais, būtų neefektyviai ir neekonomiškai naudojami viešieji resursai.  Jei 2020 m. kooperuojant valstybės (2 mln. eurų) ir savivaldybės (2 mln. eurų) lėšas būtų užbaigti Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos darbai, tuomet būtų sukurtas dar vienas pavyzdinis precedentas, kai bendradarbiaujant valstybei ir savivaldybei didelės apimties investiciniai projektai gali būti įgyvendinami efektyviai ir per maksimaliai trumpą laiką.
 Pažymime, kad bendradarbiaudamos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Šiaulių miesto savivaldybė sėkmingai, efektyviai ir per maksimaliai trumpą laiką (2-3 metus) įgyvendino jau ne vieną didelės apimties investicijų projektą (pvz. ,,Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės statyba ir aikštynų modernizavimas“ (2,8 mln. eurų); ,,Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“ (5 mln. eurų).
Šiaulių miesto savivaldybė džiaugiasi rezultatyviu bendradarbiavimu ir kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę tęsti teisingai pradėtą praktiką, kai projektai yra įgyvendinami neilgiau kaip per 3 metus ir kai valstybės lėšomis bendrafinansuojami projektai prie kurių ženkliai prisideda ir savivaldybės savo lėšomis.

Artūras Visockas
Šiaulių miesto savivaldybės meras
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama