NAUJIENOS

Centrinės valdžios perviršis per šešis mėnesius – 418,7 mln. eurų

Kategorija:

Miestas:

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 metų sausio-birželio mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 418,7 mln. eurų ir sudarė 0,9 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios perviršis per sausį-birželį buvo 58,7 mln. eurų didesnis nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 360,0 mln. eurų (0,8 proc. BVP).

2019 metų centrinės valdžios pajamos sausį-birželį buvo 6 829,1 mln. eurų, išlaidos – 6 326,5 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 83,9 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 57,2 proc. sausio-birželio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 32,8 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų pirmus šešis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,5 proc., dotacijos – 14,7 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,9 proc.

Prognozuojamas 2019 metų BVP – 47,4 mlrd. eurų.

 Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija


21-a leciono (pamoka)

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Atjauta

Pūkutės puošmena – ilgi ūsai

Reklama