NAUJIENOS
Burbiškio dvare karaliauja istorinė mada

Dėmesys – glaudesniam mokslo ir verslo bendradarbiavimui

Kategorija:

Miestas:

Žemės ūkio ministerijos surengtame seminare verslo, mokslo bei politikos atstovai diskutavo apie bendrus bioekonomikos susitarimus, padėsiančius Lietuvai pasiekti numatytų ilgalaikių tikslų. Seminaras organizuotas įgyvendinant projektą „Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika – žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė“.

„Bioekonomika – tai naujo požiūrio taikymas ekonomikoje ir naujos galimybės. Gyvendami klimato kaitos, gyventojų skaičiaus didėjimo, ribotų resursų laikais, turime suprasti, kad klasikinio ekonomikos suvokimo, kai gaminame kuo daugiau už kuo pigiau – nebepakanka.  Todėl šiandien yra svarbu skatinti bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo bei diegti naujus, tvarius, pridėtinę vertę kuriančius verslo modelius, ugdyti ir šviesti visuomenę, kad būtų rasti inovatyvūs bei tausojantys išteklius ekonomikos sprendimai. Bioekonomika  – gyvenimo būdo pokytis, tam reikalingi specialūs įgūdžiai, leidžiantys  kasdienybėje taikyti sugyvenimo su gamta požiūrį“, sako žemės ūkio viceministras Darius Liutikas.

Pasak viceministro, bioekonomikos sritis yra itin atvira inovacijoms, susijusi su gerovės gerinimu, orientuota į pridėtinės vertės kūrimą. Todėl, artinantis naujam finansavimo laikotarpiui, Lietuvai reikėtų nustatyti aiškias ateities gaires, kaip nacionalinius tikslus bioekonomikoje suderinti su kitomis valstybėmis, kaip tarp Baltijos valstybių galėtų būti koordinuojami kvietimai paramai gauti, kokiems projektams galėtų būti teikiamas prioritetas.

„Turime įgyvendinti ir  ateities iššūkius – diegti žiedinės ekonomikos požiūrį, naudoti biomasę didesnės pridėtinės vertės kūrimui, gerinti gyvenimo kokybę kaime, prisitaikant prie klimato kaitos, perduoti žinias, skatinti sprendimų priėmėjų, žemės ūkio subjektų, verslo bei mokslo atstovų dialogą, saugoti kraštovaizdį“ – teigia D. Liutikas.

Seminare taip pat buvo diskutuojama, kaip Lietuvoje įgyvendinami Europos Komisijos bioekonomikos strategijoje numatyti ilgalaikiai  tikslai   mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, didinti tvarų gamtos išteklių naudojimą, prisitaikyti prie klimato kaitos, mažinti anglies dvideginio išmetimą, didėjant gyventojų skaičiui, apsirūpinti maistu. Aptarta ir visuomenės požiūrio į gamtos išteklių naudojimą keitimo svarba, žiedinės ekonomikos gamybos bei vartojimo principai ir prioritetinės sritys, Lietuvos biomasės naudojimo, importo ir eksporto klausimai.

Seminare buvo pristatytos ir gerosios, jau Lietuvoje įgyvendinamos  bioekonomikos praktikos: VGTU mokslininkų sukurta termoizoliacinė statybinė medžiaga iš pluoštinių kanapių. Šie iš pluoštinių kanapių pagaminti termoizoliaciniai blokeliai galėtų tapti alternatyva įprastiems, bet teršiantiems aplinką pastatams, mūriniams blokeliams, kurių gamybos procese į aplinką išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos bei naudojami iškastiniai šaltiniai. Statybiniai blokeliai iš kanapių spalių – tai ilgaamžė, ekologiška, patvari, pigesnė, paprasčiau pagaminama, pasižyminti geresnėmis termoizoliacinėmis bei akustinėmis savybėmis, statybinė medžiaga.

Visi dalyviai taip pat turėjo galimybę pamatyti, kaip iš atliekų bei gyvūninės kilmės likučių Alantos žemės ūkio ir verslo mokyklos biodujų gamykloje gaminamos biodujos ir elektra.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


20-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Varškės spurgos – ,,ežiukai“

Kepenėlės su obuoliais ir paprika

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Vaikų vasara muziejuje
Reklama