NAUJIENOS

EBRU programa kovo mėn. pradedama įgyvendinti Vilniuje

Kategorija:

Miestas:
Personalizuota prevencinė emocinio intelekto lavinimo programa „EBRU“ – tai Emocijų, Bendravimo, Racionalumo, Ugdymas per asmens tapatumo, šeimos modulį. Jau dešimtus metus įgyvendinama programa orientuota į vieno asmens (paauglio, jaunuolio, pedagogo, socialinio darbuoto ir(ar) kitos srities specialisto dirbančio su žmonėmis), taip pat bendrą visos šeimos emocinio raštingumo, socialinių kompetencijų lavinimą.


 Mobili „EBRU“ programa –  kovo 7 dieną bus pradėta įgyvendinti Vilniuje,  Smolenkso g. 10D įsikūrusioje kūdikių akademijoje „Mažųjų valdos“.

Programa yra tęstinė, įgyvendinama jau dešimtus metus. Parengtą metodiką sudaro septynios pakopos, padedančios šeimai, asmeniui rasti personalizuotą išeitį esamoje probleminėje, krizinėje ar rutininėje situacijoje.

Dauguma šeimų „EBRU“ programą renkasi be jokios prevencijos – tiesiog, kaip puikų laisvalaikio praleidimo būdą, pritaikytą visai šeimai.

Vienos pakopos įgyvendinimo trukmė – devyni susitikimai, trunkantys nuo kovo 7 iki birželio 13 dienos. Programos grafikas:
- 03.07 d. įvadinis seminaras „Dėl ko svarbu lavinti emocinį intelektą šeimoje“;
• 03.28 d. – II Ebru terapijos susitikimas;
• 04.18 d. – III Ebru terapijos susitikimas;
• 04.25 d. – IV Ebru terapijos susitikimas.
• 05.09 d. – V Ebru terapijos susitikimas
• 05.16 d. – VI Ebru terapijoa susitikimas;
• 05. 23 d. – VII Ebru terapijos susitikimas;
• 05.30 d. – VIII Ebru terapijos susitikimas;
• 06.13 d. ir(ar) 14 dieną, jei visos šeimos netilps, vyks paskutinis susitikimas – individualios visos šeimos, asmens refleksijos.

Kiekviena šeima renkasi kiek pakopų joms lankyti. Šis klausimas aptariamas paskutinio susitikimo individualios su šeima / asmeniu refleksijos metu.
 
Apie programą

Programa nuo 2019 m. rugsėjo mėn. įgyvendinama jau 10-us metus. „EBRU metodika parengta remiantis 30(čia) mokslo sričių, naujausiomis eksperimentinių tyrimų išvadomis, apjungiant senųjų filosofijų išmintį ir dabartinių laikų įvairių mokslo sričių įžvalgas. Programa atnaujinama kiekvienais metais, remiantis gerųjų praktikų, mokslinių tyrimų išvadomis, bei šeimų dalyvavusių programoje atliepimais ir poreikiais.

Šios programos išskirtinė stiprybė, vedamų praktikų, pateikiamų žinių bei konsultacijų personalizavimas, t.y. teikiamos informacijos individualus pateikimas asmeniui / šeimai / švietimo įstaigos bendruomenei remiantis šeimos / asmens / švietimo įstaigos bendruomenės poreikiais, esama situacija, krize ir(ar) vidine žmogaus būsena.

Tyrimais pagrindėme, kad programa tinka visoms amžiaus grupėms, dėl ko ji dar yra vadinama universaliąja atsisakant segmentavimo į amžiaus grupes. Universalios programs statusą sudaro galimybę vystyti kokybišką vertikalųjį ugdymą, kuomet vaikai gali mokytis iš suaugusiųjų. Vedamos prevencijos tikslas – užkirsti kelią galimoms kritinėms, ar krizinėms situacijoms šeimoje / asmens gyvenime ir(ar) švietimo bendruomenės jautriuose klausimuose, kaip komandos formavimas, motyvavimas ir t.t. Pagrindinis prevencijos tikslas įgalinant žmones girdėti vieniem kitus. Programa nuolat atnaujinama, papildoma, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos / asmens / švietimo įstaigos konkrečias problemas ir poreikius bei projekto dalyvių įsivertinimo apklausų duomenis.
————————


 I pakopos programa.

Jos metu bus suorganizuoti 9 susitikimai:
1.  Pirmasis susitikimas tai praktinis - seminaras „Dėl ko svarbu lavinti emocinį intelektą šeimoje?“. Šis susitikimas skirtas t i k t ė v e l i a m s. Seminaro trukmė 4–6 val.
2.  Antro susitikimo metu vyksta pirminis Ebru terapijos praktikumas skirtas vis dar t i k t ė v e l i a m s. Trukmė - 1 val.
3–6. Trečio - šešto susitikimo metu vyks Ebru terapijos seansai, kurių metu kartu su vaikais (jei lanko visa šeima) bus tapomi diagnostiniai Ebru terapijos kūriniai ant vandens. Vienos Ebru terapijos seanso trukmė - 1 val.
9. Devintasis susitikimas – baigiamoji individuali kiekvienos šeimos, asmens individuali refleksija. Trukmė – 30 min.

S v a r b u :
✅ I pakopos įgyvendinimo laikotarpiu susitinkame pagal numatytą grafiką, kuris skelbiamas šiame renginyje. Šie susitikimai vyksta iš anksto numatytais bei su kiekviena šeima suderintais laikais.

✅ pirmas praktinis seminaras yra bendras visos grupės, pažintinis susitikimas. Likusieji Ebru terapijos susitikimai vyksta grupėmis po 5-7 šeimas / asmenis vienu metu. Kiekviena šeima savo valandą pasirenka pirmojo susitikimo, seminaro metu:
I gr. 13:00 - 14:00 val.
II gr. 14:00 – 15:00 val.
III gr. 15:00 – 16:00 val.
IV gr. 16:00 – 17:00 val.
V gr. 17:00 – 18:00 val.

- VI gr. nuo 19:00 – 20:00 val. yra organizuojama tuo atveju, jei grupėje susirinks – 30 šeimų, asmenų.

*Jei situacija šeimoje susitikimo dieną, dėl ligos, ar kitų svarbių priežasčių keičiasi ir atvykti nebegalite, susitikimo laikas bus sugražinamas kito susitikimo metu.

** Jei savuoju laiku atvykti nesuspėjate, laiko apsikeitimą derinate su kitomis šeimomis bendroje FB grupėje, kuri bus sukurta įžanginio seminaro metu.

✅ programa finansuojama 80%. Likusią dalį – 20% – savo lėšomis, pagal pasirašytą sutartį ir pateiktą sąskaitą-faktūrą, padengia projekto dalyviai (šeima, asmuo). I pakopoje tai sudaro – 10 Eur/mėn. (iš viso – 90 Eur už 9 susitikimus) visai šeimai, asmeniui.
Atsiskaitymas vyksta per pirmuosius du veiklos mėnesius, po – 45 Eur.

✅ platesnė informacija, KODĖL verta rinktis personalizuotą prevencinę emocinio intelekto lavinimo programą „EBRU“ rasite įkeltuose vaizdo įrašuose - komentaruose.

Dėl išsamesnės informacijos, registracijos kreiptis į Eglę 868643327 ir Giedrę 862087199: projektai@medaproject.com.
 

Braškinis pyragas – tortas

Šviežių bulvių plokštainis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama