NAUJIENOS

Edukacijos Tauragės krašto muziejuje„Santaka“

Kategorija:

Miestas:
Edukacija „Vargo mokykla“ –  lankytojai turi galimybę nusikelti daugiau nei šimtą metų atgal, kai Rusijos imperijos valdžia draudė lietuviškai mokyti ir skaityti. Edukacijos metu sėdėsite ant senovinio suolo, skaitysite iš kantičkos, rašysite ant grifelinės lentelės, bandysite verpti rateliu, sužinosite, kas yra žibinčius ir balanos, matuositės klumpes ir bandysite su jomis lakstyti.
Education session “The School of Hardship”.  During the course of the session, the visitors will have an opportunity to go back more than one hundred years, when the authorities of the Russian Empire prohibited teaching and reading in Lithuanian. During the education session, you will be able to sit at an ancient desk, read from the book of kantičkos (so-called liturgical songbook) and write on a slate. You will be able to try the thread spinning wheel, see for yourselves what does the stand for lighting splints and the actual splints look like, try on clogs and run in them. 
 
Edukacija „Archeologija įdomiailankytojai vedami į archeologijos bokštą, papasakojama apie baltų gentis, Tauragės regione gyvenusius skalvius ir žemaičius. Atskleidžiama darbo įrankių, papuošalų raida bėgant šimtmečiams. Piliakalnių įrengimas demonstruojamas naudojant pirmąją Lietuvoje papildytos realybės interaktyvią smėlio dėžę. Vaikai, naudodami kinetinį smėlį, gali statyti piliakalnius, kasti kanalus, pilti pylimus. Antroji edukacijos dalis vyksta lauko aplinkoje, kur mokoma, kaip taisyklingai išmatuoti būsimų tyrimų perkasą, kokius įrankius naudoti ir kaip vyksta kasinėjimų eiga.
Education session “Fun Archaeology”. The visitors are taken to the archaeology tower, where they will learn about the Baltic tribes and about the Scalovians and Samogitians that lived in Tauragė region. The visitors will learn about the development of work tools and jewellery over the centuries. By means of the first in Lithuania augmented reality topographic sandbox, the building of mounds will be demonstrated. Children will be able to build mounds, dig channels and pour ramparts using kinetic sand. In the second part of the education session, the visitors will be taken on the grass outside, where they will learn how to accurately measure the excavations for the planned archaeological survey, what tools should be used and how the excavations take place.
 
Edukacija „Pažink savo krašto paukščius”
Ekskursijos į gamtą metu, moksleiviai įgauna žinių apie mūsų krašto paukščius, pagilina teorines žinias, gautas per biologijos pamokas, ugdomi praktiniai įgūdžiai, padedantys atpažinti gausiausias paukščių rūšis. Edukacija derinama su mokyklų mokymo programomis. Taip pat yra galimybė su moksleiviais dalyvauti  Ornitologų Draugijos projektuose, tokiuose, kaip „Žiemojančių paukščių apskaita“, „Paukščių palydos“, ir t.t.
Education session „Meet your region birds“
During the excursion to nature, pupils acquire knowledge about the birds of our region, deepen the theoretical knowledge gained through biology lessons, and develop practical skills that help to identify the most abundant bird species. The education sessions is combined with school curricula. There is also an opportunity for pupils to participate in projects of the Ornithological Society, such as "Winter Bird Accounting", "Bird Watch", etc.
 

Edukacija „Fotografijos istorijos apžvalga ir pradžiamokslis”
Moksleiviai supažindinami su Lietuvos ir Tauragės fotografijos istorija ir pagrindiniais fotografijos terminais. Trumpai išdėstomi pagrindiniai fotoaparato konstrukciniai elementai, paaiškinamas veikimo principas. Supažindinama su pagrindinėmis kompozicinėmis taisyklėmis ir patogiausiomis fotografavimo programomis. Praktinių mokymų metu naudojama vizualinė mokomoji medžiaga.
Education session "Overview of Photography History and Basics"
The pupils are introduced to the history of Lithuania and Tauragė photography and the main terms of photography. They are told about the main elements of the camera, the principle of the operation, basic compositional rules and the most convenient shooting programs. During practical training visual teaching materials are used.
 
Tauragės krašto muziejus „Santaka“
Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragė
Tel. 8 676 87 756, 8 446 51 468
El. p. info@tauragesmuziejus.lt
www.tauragesmuziejus.lt
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėGyvenimas už raudonųjų linijų

Sausio 20–26 d. energijų horoskopas

Sausio 13–19 d. energijų horoskopas

Reklama