NAUJIENOS

Edukacijos Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose

Kategorija:

Miestas:
Edukacija „Įkurk savo partizaninę apygardą“ - programoje pasakojama apie partizaninį laikotarpį Lietuvoje, partizanus – kaip organizuotą karinę struktūrą. Mokiniai supažindinami su partizaninio pasipriešinimo etapais. Aptariamos Lietuvos partizanų struktūros, jų kūrimosi ypatumai. Užsiėmimo metu kuriami partizanų būriai, priimamas statutas bei duodama priesaika. Edukacijos metu dalyviai galės įsijausti ir pajusti to meto kovotojų dvasią. Edukacijos trukmė 60 min.
Education session “Establish Your Own Partisan District“. The programme covers the partisan period in Lithuania, and the partisans as an organised military structure. The pupils are introduced to the statutes of partisan war. The structures of the Lithuanian partisans and the peculiarities of establishment thereof are discussed. During the course of the session, partisan detachments are formed, the statutes are adopted and the pupils take an oath. During the education session, the participants will be able to experience and really feel the spirit of the fighters of that time. The duration of the education session is 60 minutes.

Tremtinių ir politinių kalinių kančių namai
Prezidento g. 38, Tauragė
Tel. 8 639 45 667
El. p. rezistencija@tauragesmuziejus.lt
www.tauragesmuziejus.lt
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėGyvenimas už raudonųjų linijų

Sausio 20–26 d. energijų horoskopas

Sausio 13–19 d. energijų horoskopas

Reklama