NAUJIENOS

Lietuvos kariuomenės vadas – mūsų įsipareigojimas Ukrainos kariuomenei išlieka tvirtas

Kategorija:

Miestas:
Spalio 21-23 dienomis Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdemaras Rupšys lankėsi Ukrainoje.  Vizito metu jis susitiko su Ukrainos kariuomenės Generalinio štabo viršininku – kariuomenės vadu generolu majoru Ruslanu Chomčaku ir aplankė Desnos ir Berdičevo miestuose tarnaujančius Lietuvos karius.
 
„Tai buvo labai nuoširdus vizitas. Lietuvos delegaciją ukrainiečiai priėmė labai šiltai ir labai profesionaliai. Mes jautėmės saugūs, draugiškose rankose nuo pirmos akimirkos vos tik nusileidome Ukrainoje. Man, kaip kariuomenės vadui, toks ukrainiečių dėmesys siunčia aiškią žinią, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai labai vertina Lietuvos kariuomenę ir jos pastangas. Priimu tokį dėmesį kaip didelę pagarbą mums,“ – pasibaigus vizitui sakė gen. mjr. Valdemaras Rupšys.
 
Pirmąją vizito dieną Ukrainos kariuomenės vadas generolas majoras R.  Chomčakas pasitiko Lietuvos delegaciją Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generaliniame štabe.  Oficialios ceremonijos metu buvo išrikiuota Garbės sargybos kuopa, sugroti Lietuvos ir Ukrainos respublikų himnai. Generolai, atidavę pagarbą vėliavoms, priėmė Garbės sargybos kuopos karių paradą.
 
 Pirmiausia – pagarba žuvusiems nuo Rusijos agresijos
 
Vizito programa tęsėsi prie Rusijos agresijos prieš Ukrainą metu žuvusių tėvynės gynėjų memorialo. Lietuvos kariuomenės vadas padėjo gėlių prie memorialinio paminklo ir išreiškė pagarbą žuvusiems kariams. Vėliau abu generolai apsilankė memorialo menėje, kurioje ant sienų iškalti nuo 2014 metų už Ukrainos teritorinį vientisumą kariavusių ir žuvusių karių vardai ir pavardės.
 
„Pagarba savo kariams, didvyriams, ginantiems kraštą nuo priešo agresijos, yra svarbus ženklas kiekvienos valstybės gyvenime. Jau beveik penki metai iš eilės dauguma dienų Ukrainos kalendoriuje pažymėtos jų karių netektimi. Tūkstančiai jų žuvo tam, kad Rusijos agresija nesiplėstų į Ukrainos gilumą. Visi mes giliai atjaučiame šią netektį, bet labai vertiname jos prasmę visų mūsų saugumui,“ – sakė gen. mjr. V. Rupšys.
 
Vėliau Lietuvos ir Ukrainos kariuomenių vadovaujamos delegacijos aptarė dvišalį ir daugiašalį Lietuvos-Ukrainos karinį bendradarbiavimą, saugumo situaciją ir aktualius Ukrainos kariuomenės reformavimo klausimus. Didelis dėmesys dvišaliuose pokalbiuose buvo kreipiamas į Lietuvos kariuomenės ekspertinę pagalbą perteikiant savo patirtį bei žinias karinių pajėgų transformacijos procese. 
 
Rūkas pakoregavo planus
 
Kelionės planus kariuomenės vadui pakoregavo Kijeve ir jo apylinkėse tvyrantis rūkas. Jis tokiu metų laiku gana neretas reiškinys. Buvo planuojama aplankyti Lietuvos karius Desnoje, Berdičeve ir Javorive, tačiau pastarosios karių tarnybos vietos aplankyti nepavyko ir teko šį ketinimą nukelti kitam kartui.
 
„Mūsų karinės oro pajėgos užduotį atliko saugiai, technika dirbo puikiai, tačiau tirštas rūkas, kurį vėliau kas rytą vizito metu matydavome, sutrukdė įvykdyti planuotą programą šimtu procentų. Tačiau dar turėsiu progą karius aplankyti vėliau. Jų tarnybą labai vertinu ir žinau, kad jie dirba labai efektyviai,“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas.
 
Antroji vizito diena - Specialiųjų pajėgų rengimo vertinimas
 
Berdičeve esančioje 142-oje Ukrainos kariuomenės Specialiųjų pajėgų bazėje vyksta intensyvus specialiųjų pajėgų karių rengimas. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos kartu su kitais sąjungininkais teikia paramą, moko ir pataria ukrainiečių specialiųjų pajėgų kariams.
 
Gen. mjr. V. Rupšiui buvo pristatyta mokymo bazė, ginkluotė, karinio rengimo bei atrankos ypatumai, pasiekti rezultatai bei karių motyvacija.
 
„Apie mūsų specialiųjų operacijų pajėgų karius sklando daug legendų, tačiau aš matau kaip jie dirba, o jie tikrai dirba labai rimtai, labai atsakingai. Abipusis ryšys ir pasitikėjimas davė apčiuopiamus rezultatus, o jų atkaklus darbas ir pasiekti rezultatai mane labai nudžiugino. Ir ten nemačiau nei vieno abejojančio tokiu savo pasirinkimu,“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas.
 
Snaiperių rengimas – sėkmės istorija
 
Gen. mjr. Valdemaras Rupšys apsilankė Desnoje esančioje Snaiperių mokykloje, kurioje Lietuvos kariuomenės instruktoriai, su dar kelių šalių atstovais moko ukrainiečius snaiperio specialybės subtilybių. Lietuvos kariuomenės vadui Snaiperių mokyklos vado pavaduotojas pristatė turimą mokymo bazę bei snaiperių rengimą.
 
„Lietuviai buvo vieni pirmųjų, kurie atvyko padėti ruošti mūsų snaiperius, tuo metu turėjome labai primityvų paruošimą, o dabar esame labai patobulėję ir prašome Lietuvos kariuomenės tęsti šią vertingą mums iniciatyvą,“ – sakė Desnos Snaiperių mokyklos vado pavaduotojas.
 
Prieš kelis metus buvusiame plyname Desnos karinio poligono lauke šiuo metu stovi moderni snaiperių rengimui pritaikyta infrastruktūra. Jos pagalba ir lietuvių parengtų snaiperių instruktorių darbu ukrainiečiai kasmet pasipildo dešimtimis naujų snaiperių.
 
„Lietuviai jau yra parengę per pusę šimto snaiperių instruktorių Ukrainos kariuomenei. Tai yra tikrai geras rezultatas, nes vėliau tie instruktoriai rengia kitus snaiperius ir taip mes padedame užtikrinti labai ženklų šios specialybės karių paruošimą,“ – vertino gen. mjr. Valdemaras Rupšys
 
 
Puskarininkių – kariuomenės stuburo – rengimas iš lėto stiprėja
 
Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos padaliniai teikia patarimus ir prižiūri bazinio karinio mokymo sistemos pertvarką, nuo 2016 m. gegužės mėnesio siunčia puskarininkius į Desnoje esantį Ukrainos puskarininkių rengimo centrą. Jame apsilankęs kariuomenės vadas išgirdo, jog Lietuvos instruktorių teikiami patarimai yra integruojami į mokymo programas.
 
Lietuvos kariai prisidėjo prie daugiau nei 60-ies instruktorių parengimo. Šiuo metu dalis vis dar ruošiasi pagal trijų mėnesių bazinio kario kurso programą. Šių metų vasarą Lietuvos kariuomenė siuntė karius atlikti šaudymo vadovo kursą ir mokyti ukrainiečius jį vesti remiantis NATO patirtimi.
 
„Santykiai tarp karininko ir puskarininkio yra ypatingai svarbūs. Tačiau be gero puskarininkio parengimo yra labai suku tikėtis, kad ir kariai bus gerai pasiruošę. Todėl investicija į protingą, sumanų ir konstruktyvų puskarininkį gali padėti reformas įgyvendinti daug greičiau. Tokį supratimą aš pamačiau ir man džiugu, kad Ukrainos kariuomenė tai supranta ir girdi mūsų patarimus,“ – sakė gen. mjr. V. Rupšys.
 
***
Nuo 2014 m., Rusijos Federacijai pažeidus Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą, aneksavus Krymo pusiasalį ir vykdant karinę agresiją Ukrainos rytinėje dalyje, Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas plėtėsi ir ėmė koncentruotis keliose srityse, tokiose kaip sužeistų karių reabilitacija, materialinė parama, Ukrainos kariuomenės atstovų karinis rengimas ir mokymas, kariuomenės reforma.
 
Lietuvos instruktoriai savarankiškai ir kartu su JAV, Kanados, JK ir Lenkijos kariais dalyvauja Ukrainos kariuomenės batalionų rengimo programoje ir specialiųjų operacijų pajėgų mokyme, aktyviai prisideda prie puskarininkių rengimo sistemos pertvarkos.
 
Ukrainos kariai nuolat kviečiami mokytis Lietuvos karinio rengimo įstaigose, Lietuva finansuoja Ukrainos karininkų mokslus Baltijos gynybos koledže, Ukrainos kariams rengiami įvairūs mokymo kursai Lietuvos kariuomenės padaliniuose.
 
2017 m. birželio 27 d. Seimo nutarimu įsteigta karinė mokymo operacija Ukrainoje. Dabartinis mandatas leidžia turėti iki 60 karių iki 2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos kariai siunčiami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų apmokymo tikslais.
 
 
Lietuvos kariuomenės vado atstovas spaudai mjr. Tomas Balkus
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Reklama