NAUJIENOS

Pasirašyta Šilalės rajono ir Sovetsko sutartis

Kategorija:

Miestas:
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius pasirašė partnerystės sutartį su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Nikolajumi Voiševu. Sutartis pasirašyta Sovetsko miesto savivaldybės salėje, švenčiant miesto gimtadienio iškilmes, kuriose dalyvavo V. Jasevičiaus vadovaujama Šilalės rajono savivaldybės delegacija.
 
Pagal pasirašytą sutartį abi savivaldybės įsipareigojo kartu įgyvendinti 2014 – 2020 metų Lietuvos – Rusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos projektą „Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas“. Kiekviena savivaldybė yra numačiusi atlikti konkrečius darbus, kurie bus finansuojami tarpvalstybinio bendradarbiavimo programai skirtomis lėšomis. Mūsų savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą „Padievaičio, Kvėdarnos piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos Padievaičio kaime, tvarkomieji paveldosaugos darbai“ ir yra pateikusi paraišką jo finansavimui gauti. Projekte numatyta atlikti piliakalnio archeologinius tyrimus ir konservavimo darbus, sutvirtinti jo šlaitus, pastatyti informacinius stendus, lauko tualetus, žvyro dangos aikštelę, pėsčiųjų takus.
 
- Tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą finansuoja Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija. Mūsų rajone atliekamus Padievaičio piliakalnio paveldosaugos darbus finansuos Europos Sąjunga,  o mums iš savivaldybės biudžeto reikės pridėti 15 procentų projekto vertės, - grįžęs iš Sovetsko sakė Administracijos direktorius V. Jasevičius.
 
Yra rengiama sutartis ir su Kaliningrado srities Slavsko savivaldybės administracija. Jeigu ji bus pasirašyta, abi savivaldybės imsis kartu įgyvendinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos  projektą „Aktyvaus dialogo skatinimas tarp vietinių valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės kaip modernios savivaldos pagrindo Šilalėje ir Slavske“. Mūsų rajono savivaldybė gautų finansavimą Tarybos posėdžių salei modernizuoti.
 
Petras DARGIS
Savivaldybės mero patarėjas
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Reklama