NAUJIENOS

Patvirtinti savivaldybės veiklos prioritetai

Kategorija:

Miestas:
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba liepos 25 d. posėdyje patvirtino savivaldybės veiklos prioritetus 2019-2023 metams. Pasak Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko, taip užbrėžtos gairės bei labai ambicingi ir atsakingi uždaviniai, kuriuos per ateinančius ketverius metus turės įgyvendinti ne vien tik valdančioji dauguma, bet ir visa miesto taryba bei Savivaldybės administracija.
„Kad ir kiek diskusijų kėlė svarstymui pateikti prioritetai, visi vienodai turime suprasti, kad darbai, reikalingi miestui ir jo augimui bei plėtrai, turi būti padaryti. Tam sutelkti jėgas turi visi – tiek valdančioji dauguma, tiek opozicija, tiek Savivaldybės administracija. Prioritetai parodo pagrindines gaires kelyje, kuriuo turėsime eiti, ir tikiuosi, jog baigiantis kadencijai, bus galima konstatuoti, kad jeigu ir ne visi, tai bent jau didžioji dalis tų prioritetų tapo kūnu, ir kad tai pamatytų ne tik politikai, bet ir pajaustų miestiečiai kasdieniame savo gyvenime“, –  sako Vytautas Grubliauskas.  
Ateinančiais ketveriais metais savivaldybės veikla bus koncentruota į aplinkosaugą, miesto ir uosto darnią plėtrą, modernios miesto infrastruktūros vystymą, senamiesčio atgaivinimą, švietimo sistemos plėtojimą, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybės bei prieinamumo didinimą, kultūros, sporto paslaugų bei jaunimo politikos plėtrą, skaidrią ir efektyvią savivaldą.
Aplinkosaugos srityje numatyta parengti ir įgyvendinti Aplinkos oro kokybės valdymo planą, parengti ir įgyvendinti žvyrkelių asfaltavimo planą siekiant išasfaltuoti ne mažiau kaip 10 km žvyruotų kelių, siekiama apželdinti labiausiai taršos veikiamas teritorijas, atnaujinti viešojo transporto parką didinant alternatyviu kuru varomų viešojo transporto priemonių dalį, taip pat numatoma socialiai jautrioms grupėms numatyti papildomų nuolaidų viešojo transporto bilietams ir kt. priemonės.
Įgyvendinant miesto ir uosto darnios plėtros prioritetą numatoma stiprinti savivaldybės įtaką uosto valdyme, kartu su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija bei Klaipėdos laisvąja ekonomine zona siekti, kad būtų įgyvendinti Baltijos pr. – Šilutės pl. rekonstrukcijos, Statybininkų prospekto tęsinio, Pietinio aplinkkelio tiesimo projektai, įrengta vidaus vandenų uostelių ir kt.
Vystant modernią miesto infrastruktūrą numatoma spartinti daugiabučių namų kiemų tvarkymą, skatinti daugiabučių namų kvartalinę renovaciją, tobulinti susisiekimo sistemą didinant gatvių pralaidumą ir kt.
Siekiant atgaivinti senamiestį numatomos tokios priemonės kaip paveldo tvarkybos programos įgyvendinimas, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymas senamiestyje esančių pastatų fasadus ir stogus tvarkantiems juridiniams asmenims, senamiesčio gatvių tvarkymas pagal universalaus dizaino principus, taip pat numatyta rekonstruoti Senosios turgavietės prekybos halę, sutvarkyti Turgaus aikštę, atstatyti Pilies bokštą ir kt.
Plėtojant Švietimo sistemą užsibrėžta įrengti 230 naujų vietų lopšeliuose- darželiuose centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje, pastatyti naują mokyklą šiaurinėje miesto dalyje, renovuoti ne mažiau kaip 5 mokyklų pastatus ir ne mažiau kaip 6 lopšelius-darželius, įsteigti universitetines klases ir universitetinę mokyklą, parengti veiksmų planą dėl vaikų skaičiaus mažinimo lopšelių-darželių grupėse ir mokyklų klasėse, sumažinti pailgintos dienos grupės mokestį, padidinti finansavimą vasaros poilsio stovykloms ir kt.
Didinat Sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę bei prieinamumą numatyta parengti ir įgyvendinti VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“ modernizavimo programą, pasiekti, kad dvi sveikatos priežiūros įstaigos mieste atitiktų poliklinikos statusą, padidinti paslaugų apimtis sutrikusios raidos ir neįgaliems vaikams, socialinių paslaugų, t.y. pagalbos į namus, dienos socialinės globos, budinčių globėjų, socialinės rizikos vaikų priežiūros,apimtis, taip pat numatyta įsteigti grupinio ir savarankiško gyvenimo namus vaikams, paliekantiems vaikų globos namus, pastatyti senyvo amžiaus asmenų globos namus Melnragėje.
Plėtojant kultūros, sporto paslaugų ir jaunimo politiką užsibrėžta kultūrai pritaikyti bent vieną netradicinę erdvę, įrengti dvi atviras jaunimo erdves, įgyvendinti Europos jaunimo sostinės programą, suorganizuoti „Europiados“ festivalį, užtikrinti regatos „The Tall Ships Races“ priėmimą, atnaujinti kultūros bei sporto reikmėms skirtą infrastruktūrą ir kt.
Įgyvendinant prioritetą Skaidri ir efektyvi savivalda numatyta užtikrinti Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos vykdymą, patvirtinti ir įgyvendinti miesto bendrąjį planą, savivaldybėje įdiegti kokybės vadybos sistemą, patvirtinti ir įgyvendinti naują darbo organizavimo struktūrą, tobulinti elektronines paslaugas ir kt.

 
Klaipėdos savivaldybė

21-a leciono (pamoka)

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Atjauta

Pūkutės puošmena – ilgi ūsai

Reklama