NAUJIENOS

Pažintis su žydų bendruomene

Kategorija:

Miestas:
2020 metai paskelbti Gaono ir Lietuvos žydų metais. Vasario 28 dieną Lentvario miesto
bibliotekoje lankėsi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.
Susirinkusiems Lentvario H. Senkevičiaus ir M. Šimelionio gimnazijos moksleiviams ji
pristatė parodą apie žydų kilmės gydytoją, visuomenės veikėją, medicinos teoretiką,
humanistą ir bendruomenės lyderį Cemachą Šabadą.
Žydai į Vilnių ir jo apylinkes atsikėlė XV amžiaus viduryje ir ėmė steigti savo autonomines
bendruomenes. Metams bėgant religinė žydų bendruomenė perėjo į modernią pasaulietinę su
visomis žydų tradicijomis. Žymus bendruomenės lyderis ir buvo daktaras Cemachas Šabadas.
Cemachas Šabadas gimė Vilniuje. Buvo labai aktyvus žmogus, dalyvavęs visuose miesto ir žydų
bendruomenės reikaluose. Pagal profesiją gydytojas. Nedalyvavo politikoje, o už pasisakymus prieš
carinės armijos veiksmus pakliuvo į kalėjimą Lukiškėse. Pirmojo pasaulinio karo metais rūpinosi

Vilniuje susitelkusiais pabėgėliais. Nuo 1919 metų iki pat mirties buvo Vilniaus miesto tarybos
narys. Kartu dalyvavo svarbiausių to meto litvakų organizacijų veikloje. C. Šabadas buvo žinomas
ir už Vilniaus ribų – bendravo su žymiais to meto Europos intelektualais, tokiais kaip: A.
Einšteinas, J. Pilsudskis, A. Smetona. Visada padėjo paprastiems žmonėms, gydė juos nemokamai.
Jo šūkis buvo – lygios teisės visiems žmonėms. Dėl to jis tapo K. Čiukovskio pasakos vaikams
„Daktaras Aiskauda“ prototipu.
Viešniai F. Kukliansky pasidomėjus, ką mokiniai žino apie žydus, jų veiklą, mažai kuris prasitarė
kažką žinantis. Todėl ji pakvietė moksleivius atvykti į Vilnių, kur žydų bendruomenė ne tik
pavaišins tradicinėmis „baronkomis“, bet ir plačiau supažindins su savo bendruomene, parodys
istorinius pastatus. Atsisveikindama viešnia padovanojo kilnojamos parodos leidinį „Lietuva. Lita.
Lite. Vienas amžius iš septynių“.

Violeta Pupelienė
Trakų viešosios bibliotekos Lentvario filialo vyr. bibliotekininkė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama