NAUJIENOS

Saulės trūkumą kompensuojame draugų šypsenos

Kategorija:

Spalio mėnuo – darbų laukuose ir daržuose pabaigos metas, tad ir saulės matome mažiau. Vasaros spindulėlius mums pakeičia sutikti draugai – buvimas bendruose renginiuose.

Spalio 10 d. kartu su Biržų rajono neįgaliųjų draugija surengėme bendrą pažintinę ekskursiją po Pasvalio kraštą. Istoriko muziejininko Albino Kazlausko lydimi, savo kelionę pradėjome nuo agronomo Perto Vasinausko tėviškės lankymo. Ekskursantų akys nušvito, einant gražiąja Žadeikių pradinės mokyklos liepų alėja. Čia mokėsi būsimas tautos atgimimo šauklys – poetas Bernardas Brazdžionis. Čia jis atgimimo priešaušryje vedė pamokas pradžios mokyklos pirmokams, čia liepų alėja vaikščiodavo su savąja Aldona.

Važiuodami spalvų padabintais laukais, aplankome Daujėnų kraštą, Moliūnų dvaro raudonųjų plytų šimtamečių statinių kompleksą. Pasigrožėję medine Kriklėnų bažnytėle, pasiekiame Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią. Čia kunigauja argentinietis vienuolis klebonas Domingo Avellaneda Cabanillas. Prie bažnyčios veikia Karmelitų vienuolynas. Malonioji sesė Marija (iš Ukrainos) maloniai sutiko mums papasakoti bažnyčios istoriją. Bažnyčios lubos išpuoštos Marijos gyvenimo vaizdais. Ties didžiuoju altoriumi pavaizduotas Kristaus žengimas į dangų. Pumpėnų bažnyčios ansamblis yra Lietuvos istorijos nuo carų laikų liudininkas. Bažnyčia liudija apie tai, kaip senieji karmelitai mokėjo įdiegti tikėjimą šio krašto gyventojams. Savo gražumu ir didingumu bažnyčia mums primena, kad ji yra „Domus Dei et Janua Caeli“... (Dievo namas ir Dangaus vartai). Štai ir paskutinis mūsų ekskursijos objektas – tai Pušaloto miestelis, jo didžioji sinagoga, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Pušalote klebonavo Antanas Juška (1819–1880). Jis ne tik atnaujino bažnyčią, 1857 m. pastatė kleboniją, bet ir rinko tautosaką. 1896–1912 m. klebonas Jonas Jaskevičius rėmė draudžiamos spaudos platinimą, organizavo slaptas lietuviškas mokyklas, 1898 m. pastatė prieglaudą su parapijos sale.

Kelionės metu dviejų neįgaliųjų draugijų – Pasvalio ir Biržų – nariai susipažino su naujais draugais, maloniai bendravo, dalijosi ekskursijos įspūdžiais, patirdami ne tik kelionės įspūdžių, bet ir bendravimo malonumą.

 

Pasvalio rajono Neįgaliųjų draugijos informacija


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama