NAUJIENOS

Saulius Margis: kartu su komanda stengiamės žvelgti ne metus, o mažiausiai kelerius, į priekį

Kategorija:

Miestas:
Greit bus metai, kaip Pakruojo rajono mero pareigas užima Saulius Margis. Nors mero kėdę politikas matuojasi pirmąkart, tačiau labai praverčia aštuonerių Pakruojo seniūnu darbo metų patirtis. Juk dirbdamas seniūnu, Saulius Margis ne kartą buvo įvertintas kaip ūkiškas, šiuolaikiškų idėjų nestokojantis, puikiais organizaciniais įgūdžiais pasižymintis seniūnas. Mero pareigos atnešė naujų iššūkių, o darbų tempas – milžiniškas, pradedant regiono plėtros posėdžiais, vizitais aukščiausiose šalies institucijose ir bendradarbiavimu su įvairiais ūkio, verslo ir politikos subjektais, baigiant gyventojų priėmimu, įvairių projektų derinimu, dalyvavimu renginiuose. Kokiomis nuotaikomis ir darbais šiandien gyvena pakruojiečiai? Apie dabartį ir ateitį šiaurės Lietuvos rajone ir kalbamės su šio krašto vadovu.

 Nuolat kalbama apie regioninę politiką ir būtinybę daugiau dėmesio ir lėšų skirti regionuose įsikūrusiems rajonams. Kaip vertinate iškeltus ir vykdomus regioninės politikos tikslus?

Kol kas regioninė politika – daugiau kalbos negu bandymas įgyvendinti iškeltus tikslus. Įvairūs procesai parodo tikrąją realybę – valstybinės reikšmės institucijos reorganizuojamos ir iškeliamos į regionų centrus ar net sostinę, mažesnius rajonus palieka ir bankai, kurių atstovai nuolat kalba apie paslaugų siaurinimą ir technologijų diegimą, skatinant gyventojus naudotis elektronine erdve. Paslaugos, susiję su valstybinėmis funkcijomis, tolsta nuo žmonių, rajonuose mažėja gyventojų, išsikelia verslai ir visa tai yra toli nuo regioninės politikos, kuri akcentuojama.

Kokios politikos, kuri padėtų stiprinti regionus, tikėtumėtės?

Daug susitinkame ir bendraujame su Pakruojo rajono gyventojais – ir tais, kurie gyvena rajono centre, ir tais, kurie įsikūrę atokesniuose kaimuose. Didžiausia problema gyventojai įvardija, ir aš tai nuomonei pritariu – darbo vietų trūkumas. Šią probemą gilina ir jau minėtas institucijų stambinimas. Tinkamai apmokamos darbo vietos yra kiekvieno asmens gyvenimo stabilumo ir saugumo garantas. Čia tinka Vokietijos pavyzdys – šioje šalyje įvairių lygių valstybinės institucijos įkurtos didesniuose ir mažesniuose miestuose, taip stengiantis prisidėti prie bendro gerovės kūrimo. Ir mūsų valstybinė politika turėtų būti orientuota ne tik į socialinę ir kitas sritis, bet ir į verslo kūrimą ir jam palankių sąlygų sudarymą, kuris būtų nukreiptas į regionus ir mažesnes savivaldybes. Mūsų kraštas nuo seno yra žemdirbiškas, tačiau modernizuojant žemės ūkio bendroves daugybė žmonių neteko darbo, išvyko į didesnius miestus ir užsienį, tad jau seniau reikėjo valstybiniu lygmeniu galvoti, kokių priemonių imtis, kad taip nenutiktų. Žmones susigrąžinti yra labai sunku. O savivaldybės, be pritariančios valstybinės politikos, nėra pajėgios užtikrinti tiek gerai apmokamų darbo vietų, kiek šiuo metu reikia.

Sena problema – žemės klausimų tvarkymas savivaldybėje, nes ši funkcija iki šiol nėra perleista vietos savivaldai. Savivaldybėms galėtų būti paskirta ir Užimtumo tarnybos funkcija, ir tai padėtų patiems organizuoti darbą, iš arčiau matyti ir valdyti visus, su užimtumo didinimu susijusius, procesus. Kol kas atrodo, kad Vyriausybė nevisiškai pasitiki savivaldybėmis, jose dirbančių specialistų kompetencijomis ir gebėjimais, nors tos valstybinės funkcijos, kurios yra perduotos savivaldai, tikrai veikia kokybiškai. Liūdna ir tai, kad perduodant šias funkcijas vykdymui, finansavimas dažniausiai yra paliekamas visiškai minimalus, nei būdavo prieš tai.

Mere, kuo ypatingas Pakruojo rajonas? Kokiomis traukos vietomis rajone džiaugiatės? Ką rajono gerovei atnešė 2019-ieji?

Verta išskirti kelias sritis – stiprų ir inovatyvų žemės ūkį, skaldos gamybos gamyklas,  lietuvių bei europiečių įvertintą Pakruojo dvarą bei gerai veikiantį smulkųjį verslą (medienos apdirbimas, maisto pramonė, smulkios alaus daryklos ir kt.). Mūsų rajone veikia daugiau negu dešimt stambių žemės ūkio bendrovių, kiekvienoje rajono vietovėje – ūkininkauja mažesni ir stambesni žemdirbiai. Žemės ūkio bendrovės pradeda orientuotis į gyvulininkystę, investuojama į modernius, didesnius galvijų auginimo kompleksus. Džiugu, kad tik pradėjus dirbti, atnaujinome ryšius su rajono ūkininkų ir verslininkų asociacijomis – šios struktūros tapo partnerėmis, bendrai sprendžiame visiems aktualius klausimus.
Mūsų kraštas pasižymi vertingomis iškasenomis – dolomitą kasa trys stambios akcinės bendrovės „Skalduva“, „Dolomitas“ ir „Klovainių skalda“, pastarosios 2019-aisiais sulaukė 55-ojo ir 50-ojo veiklos jubiliejų. Naujausias technologijas taikančios bendrovės ne kartą įvertintos Lietuvos pramoninkų konfederacijos ir kitais apdovanojimais. Šie verslai – ne tik pavyzdiniai visoje šalyje, o ir sukuria šimtus darbo vietų, pasižymi aukštais atlyginimais, aktyviai remia rajono kultūrinį ir sportinį gyvenimą, įvairias kitas veiklas.

Pakruojyje įsikūręs ir didžiausias šalyje Pakruojo dvaras, kasmet stebinantis naujais festivaliais ir šventėmis, kurių metu mūsų krašte apsilanko šimtai tūkstančių lankytojų – šis skaičius pirmąkart pasiektas pernai. Dvaras visai neseniai gavo Lietuvos turistų simpatijų apdovanojimą, buvo įvertintas ir kaip patraukliausia kultūrinio turizmo traukos vietovė. Tai – aukščiausio lygio apdovanojimai , o šis dvaras tapo ir traukos centru, ir Pakruojo krašto „vizitine kortele“, kuo galime didžiuotis.

Kokie planai šiems metams? Kokius tikslus dar išsikėlėte, kokių pokyčių gyventojai gali tikėtis?

Kartu su komanda stengiamės žvelgti ne metus, o mažiausiai keletą, į priekį. Vienas didžiausių prioritetų – rajono kelių tvarkymas ir statyba. Apie prastą rajono kelių ir gatvių būklę nuolat kalba rajono gyventojai, kurių lūkesčius norime pateisinti. Siekdami geresnės būklės kelių, be iš Lietuvos kelių direkcijos gaunamų lėšų pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą, dalyvaujame direkcijos vykdomose bendradarbiavimo žvyrkelių, sodų ir kitose programose, kurios, tikime, leis tvarkyti ir iš naujo asfaltuoti žymiai daugiau gatvių ir kelių atkarpų. Dalis lėšų kelių tvarkymui pirmąkart bus skiriama ir iš surenkamo žemės mokesčio. Su jau minėta kelių direkcija esame pasirašę bendradarbiavimo sutarčių, kurios turėtų užtikrinti papildomas lėšas kelių ir dviračio takų sutvarkymui.

Dar vienas esminis tikslas – investuotojų, kurie galėtų kurti naujas darbo vietas, paieška. Taip pat reikia stengtis, kad jau įsikūrę verslai toliau galėtų augti ir plėtoti savo veiklas. Verslo informacijos ir turizmo centras planuoja šiemet parengti Pakruojo rajono ekonominę ir socialinę analizę, kurią būtų galima pateikti tokioms įstaigoms kaip „Versli Lietuva“, Investuok Lietuvoje“, kurios ieško patrauklių vietų investuotojams.

Planuose – turizmo sektoriaus pertvarkymas, daugybė turistų atvyksta į Pakruojo dvarą, šiuos srautus turime nukreipti į kitas veikiančias turizmo rajono vietas, bei tas, kurias pagal prioritetus, ruošiamės atnaujinti. Iš esmės sieksime plėsti turizmo sektorių.

Reikia dar aktyviau dirbti su jaunimu – džiugu, kad beveik visuose rajono miesteliuose ir net mažesnėse bendruomenėse veikia jaunimo dienos centrai, turime tris darbuotojus, kurie rūpinasi jaunimo politika ir įvairiomis jaunimo veiklomis visame rajone. Taip pat dėmesys skiriamas vienintelės rajone muzikos mokyklos ir atviro jaunimo renovacijai.

Verta paminėti sveikatos sritį. Iššūkis – Pakruojo ligoninės išlaikymas ir pertvarkymas pagal dabartinę situaciją, gydymo kokybės gerinimas, naujų gydytojų paieška. Sieksime, kad sveikatos apsauga būtų kuo arčiau kiekvieno rajono žmogaus, todėl analizuojame medicinos punktų veiklą, galbūt kai kur bus galima taikyti mobiliojo medicinos darbuotojo paslaugas. Užtikrinti greitesnę pagalbą padėtų ir trečia (šiuo metu dirba dvi komandos) nuolat dirbanti greitosios pagalbos medicinos darbuotojų komanda – dirbsime, kad pavyktų tai įgyvendinti.

Svarbūs pokyčiai laukia socialinėje srityje – bus vykdoma vaikų namų pertvarka, o 2020-ieji paskelbti vaiko gerovės metais, todėl daugiausia savivaldybės socialinės paramos skyrius ir kitos struktūros dėmesio skirs šeimoms. Rengiamos įvairios programos, stiprinančios šeimas, skatinančios vaikų užimtumą, sveiką gyvenseną, smurto prevenciją. Senstančiame rajone itin opus klausimas – senelių namai, ieškome galimybių keliose rajono vietose įkurti šiuolaikiškus ir jaukius namus senyvo amžiaus žmonėms.

Švietimo srityje taip pat laukia rimti darbai – reikia optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, stiprinti ugdymo įstaigų mokymo bazes, užtikrinti vienodai kokybišką mokymą ir rajono centre, ir nuo jo nutolusiose įstaigose. Džiugu, kad greitu metu galėsime pradėti „Atžalyno“ gimnazijos stadiono rekonstrukciją – turėsime stadioną su kokybiška dirbtine danga, šiuolaikišku sporto inventoriumi ir visa baze. Lygiai taip pat norime sutvarkyti ir rajono sporto centrą, tam finansavimo šiuo metu ieškome, pateikdami paraiškas įvairiems finansavimo fondams.

Laukia ir didelių objektų – Linkuvos karmelitų vienuolyno, Pakruojo senosios gaisrinės ir spaustuvės bei Pakruojo parko darbai, Lygumų miestelio ambulatorijos ir bibliotekos, Pamūšio kultūros namų rekonstrukcijos darbai. Taip pat planuojami vandentvarkos infrastruktūros tvarkymo darbai įvairiose rajono vietose.

Aišku, darbai nebus pabaigti per metus, tačiau ilgalaikė perspektyva rodo, kad turėsime išskirtinius objektus, kuriuose galės įskurti nevyriausybinės organizacijos, objektai domins turistus, ten vyks įdomios veiklos.
Darbų ir pokyčių įvairiose srityse – daugybė, tikiu, kad kartu su komanda pavyks įgyvendinti visus išsikeltus uždavinius.  Mūsų tikslas – modernus, saugus, patrauklus ir aplinkai draugiškas Pakruojo kraštas.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Simona Lipskytė
Pakruojo rajono savivaldybės nuotr.
Pakruojo rajono meras Saulius Margis
2019-aisiais moderniai sutvarkytos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro patalpos – šia proga simboliškai centro kolektyvas, kartu su direktoriumi Agniu Karmonu ir meru, perkirpo atidarymo juostelę
Gėlių festivalis, Didieji Kinijos žibintai, „Gyvojo muziejaus“ programos ir daugybė kitų niekur kitur nematytų ir negirdėtų dalykų vyksta turistų pamėgtame Pakruojo dvare. Nuotraukoje – akimirka iš šią vasarą vykusio gėlių festivalio „Vasarvydžio nakties sapnas“
Kelių ir gatvių tvarkymas bei statyba – prioritetinė sritis Pakruojo rajone, stengiamasi dalyvauti įvairiose Lietuvos automobilių kelių direkcijos bendradarbiavimo programose, kelių tvarkymui taip pat pirmąkart bus skiriama dalis lėšų iš žemės mokesčio
 
Paskelbta "Savivaldybių žinios", 2020 Nr. 2
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Reklama