NAUJIENOS

Savivaldybėje diskutuota Tauragės krašto plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo klausimais

Kategorija:

Miestas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertais 2019 m. liepos 24 d. Tauragės rajono savivaldybėje organizavo susitikimus, skirtus aptarti Tauragė+ funkcinės zonos strategijos galimas kryptis, o taip pat identifikuoti svarbiausias problemas ir numatyti efektyvius jų sprendimo būdus.
Dalyvaujant savivaldybės ir jos institucijų, bendruomenių, verslo atstovams, socialiniams partneriams, gyventojams, diskutuota apie pramoninių rajonų investicinio patrauklumo ir regiono patrauklumo didinimo galimybes,  turizmo plėtojimui svarbios infrastruktūros sukūrimą.
Susitikimo metu akcentuota, kad itin svarbu tinkamai išnaudoti sveikatos, kultūros ir sporto infrastruktūrą.
Diskutuojant apie Tauragės krašto plėtrą ir gyvenimo kokybės gerinimo galimybes, aptartos ir pasiūlytos kryptys, esamos problemos ir jų sprendimų būdai.
Kaip teigė susitikime dalyvavę VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertai Gediminas Česonis ir Romualdas Stankaitis, Tauragė+ funkcinės zonos plėtros strategija rengiama siekiant nustatyti Tauragės regiono savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti savivaldybes veikti drauge, kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų regionui ar jo daliai sprendinių, efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.
Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos investicijų finansavimas.


Inesa Vaigauskienė Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 

21-a leciono (pamoka)

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Atjauta

Pūkutės puošmena – ilgi ūsai

Reklama