NAUJIENOS

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto siūlymai Vyriausybei dėl koronaviruso

Kategorija:

Miestas:
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kovo 24 d. posėdyje išklausęs Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos, Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, nacionalinį saugumą užtikrinančių valstybės institucijų informaciją apie valstybėje paskelbtą ekstremaliąją situaciją ir visų valstybės institucijų pasirengimą ją suvaldyti, šalies Vyriausybei siūlo:
1. Skubiai parengti ir pateikti Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų būtinus pakeitimus, reikalingus karantino priemonių privalomumo, jų taikymo kontrolės efektyvumo, pažeidėjų atsakomybės klausimams spręsti, taip pat sveikatos priežiūros ir tiesiogiai karantino užtikrinimo funkcijas atliekančių darbuotojų privalomam aprūpinimui asmens apsaugos priemonėmis užtikrinti.
2.  Numatyti, kad pagal Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatas asmenims, atvykusiems ar grįžusiems į Lietuvos Respubliką iš naujojo koronaviruso (COVID-19) epidemijos apimtų teritorijų, būtų taikomas būtinasis izoliavimas tik tuo atveju, kai nustatyta aiški rizika užsikrėsti. Kitiems asmenims būtinasis izoliavimas gali būti taikomas nustačius, kad jie yra koronaviruso (COVID-19) nešiotojai. Izoliuojantis namuose, visi tame pačiame būste gyvenantys šeimos nariai privalo laikytis tų pačių saviizoliacijos reikalavimų. Komitetas pabrėžia, kad izoliavimo procesas (transportavimas ir apgyvendinimas) privalo vykti  užtikrinant izoliuojamų asmenų saugumą, laikantis karantino režimo, išvengiant viruso platinimo, taip pat numatant privalomą visų į Lietuvos Respubliką grįžusių asmenų testavimą per 24 val. nuo grįžimo ir pakartotinį testavimą po 14 parų pasibaigus būtinajam izoliavimui.
3. Įvertinus  Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme numatytus pagrindus, kuriems esant galėtų būti skelbiama nepaprastoji padėtis, pateikti Komitetui argumentuotą Vyriausybės poziciją dėl Konstitucijoje numatytų nepaprastosios padėties skelbimo pagrindų ir užtikrinti Komiteto informavimą laiku apie grėsmes visuomenės rimčiai, laikantis grėsmių nacionaliniam saugumui stebėjimo, vertinimo ir perspėjimo tvarkos.
4. Pateikti Komitetui išsamią epidemiologinės situacijos Lietuvoje analizę  su prognozuojama koronaviruso (COVID-19) plitimo dinamika ir galimais plitimo eigos scenarijais, taip pat kriminogeninės situacijos kitimo prognozes.
5. Imtis efektyvesnių, o prireikus griežtesnių priemonių, skirtų kontroliuoti viešąsias erdves, žmonių susibūrimo vietas, siekiant užtikrinti tinkamą karantino sąlygų laikymąsi, užtikrinant žmogaus teisių apsaugą ir įstatymų laikymąsi.
6. Nedelsiant sudaryti reguliaraus visų tiesiogiai su žmonėmis dirbančių sveikatos priežiūros specialistų, funkcijas atliekančių pareigūnų testavimo ir tyrimų dėl koronaviruso (COVID-19) atlikimo grafiką, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, ir privalomai aprūpinti juos pilnu asmens apsaugos priemonių komplektu, pagal poreikį tam naudojant valstybės rezervą.
7. Didinti kariuomenės įsitraukimą (planuojant, vykdant logistiką) valdant koronaviruso (COVID-19) sukeltą krizę.
8. Nedelsiant informuoti Komitetą atsiradus reikšmingiems koronaviruso (COVID-19) plitimo pokyčiams. Be to, pateikti Komitetui išsamią informaciją apie valstybės rezerve turimas priemones, jų atsargas ir poreikius, naudojimo sąlygas ir prioritetus.
9. Pateikti siūlymą visoms valstybės institucijoms dėl vienos bendros informacinių technologijų platformos naudojimo nuotoliniu būdu rengiant bendrus posėdžius.
 


Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto inf.

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama