NAUJIENOS

Siūlo panaikinti skirtingus standartus nuomojantiems būstą


Miestas:
Seimo narė Virginija Vingrienė pateikė  Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo praplėstos būsto nuomininkų teisės.
 
„Įstatymo projekto parengimą paskatino Kauno miesto gyventojų, kurie buvo iškeldinti iš patalpų, grąžintų kitiems asmenims įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą. Šiuo metu jie gyvena iš savivaldybės nuomojamuose būstuose. Gyventojai pageidauja tas patalpas įsigyti lengvatinėmis sąlygomis. Jie nurodo, kad gyvenamąsias patalpas, priklausančias savivaldybei, nuomoja pakankamai ilgą laiką – nuo 10 iki 20 metų. Kadangi nuomojami būstai reikalavo didelių investicijų, daugelis nuomininkų yra ženkliai prisidėję prie savivaldybės būstų pagerinimo. Šie asmenys nurodo, kad iškeldinimo metu jiems buvo žadėta, kad galės naujuosius butus privatizuoti, todėl jie turi atitinkamą lūkestį ir natūralų saugumo ir žmogiško orumo užtikrinimo poreikį, ir pagrįstai tikisi, kad šiuos poreikius valstybė padės jiems realizuoti, sudarydama teisines prielaidas jų teisėms į būsto nuosavybę atsirasti“, –  sąlygas, paskatinusias rengti įstatymo pataisas apžvelgia Virginija Vingrienė.
Įvertinus teisinį reguliavimą dėl tokių asmenų galimybių įsigyti būstą nuosavybės teise, įžvelgti tam tikri teisinio reguliavimo nevienodumai, išplaukiantys iš galiojančių kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, ir Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų. Dėl teisinio reguliavimo nevienodumų nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš savininkams grąžintų būstų ir turintys pagal Kompensacijų ir garantijų įstatymą išduotą valstybės garantiją, yra atsidūrę nelygiavertėje padėtyje, nes tik nuomininkams, kuriems suteikti kiti būstai juos iškeldinus iš religinėms bendruomenėms/bendrijoms grąžintų patalpų, yra numatyta galimybė įsigyti nuomojamą būstą pagal Paramos įstatymą, taikant kainą, apskaičiuotą Paramos įstatymo nustatyta tvarka. Tuo tarpu analogiškoje situacijoje esantiems asmenims, kurie buvo iškeldinti iš piliečiams grąžintų patalpų, galimybės įsigyti nuomojamą būstą pagal Paramos įstatymą šiuo metu nėra. Tokie asmenys negalėjo pasinaudoti ir Atkūrimo įstatymo numatyta galimybe privatizuoti būstą, nes šioje dalyje reglamentuojamos kitos aplinkybės – kuomet savininkai, turintys teisę atkurti nuosavybės teisę, nepageidauja susigrąžinti būsto natūra.    
Seimui priėmus Virginijos Vingrienės siūlomą pataisą, nevienodumai būstą nuomojantiems asmenims būtų panaikinta ir visi savivaldybei priklausantį būstą nuomojantys nuomininkai įgytų teisę nuomojama būstą privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis.
 
Karolina Baltmiškė
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama