NAUJIENOS

Skelbiamas asmeninio asistento paslaugų teikimui partnerių atrankos konkursas

Kategorija:

Miestas:

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo partnerių atrankos konkursui.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, kuriuo įvedama asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia

Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 5-400  patvirtintu „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių asmeninio asistento paslaugai teikti atrankos tvarkos aprašu”, skelbia projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“  Asmeninio asistento paslaugų teikimui partnerių atrankos konkursą.

Projekto tikslas - namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikti pagalbą, padedant įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinant svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka);

Projekto tikslinė grupė - Tauragės rajone gyvenantys asmenys nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir, kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Galimi pareiškėjai (Partneriai) - viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

 

Prioritetai teikiami Partneriams, kurie:

-          turi kitų finansavimo šaltinių

-          turi patirtį teikti numatytas paslaugas individualios priežiūros srityje

-          turi partnerių, yra sudarę bendradarbiavimo sutartį

-          turi transporto priemonę.

Projekto lėšos  – 79 368,00 Eur (56 691,43 Eur. - 5 kategorija; 22 676,57 Eur – 7 kategorija).

Projektai finansuojami iš ES lėšų.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Paraiškų teikėjai turi užpildyti - Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių asmeninio asistento paslaugai teikti atrankos tvarkos aprašo paraišką (Aprašo 1 priedas.)

Paraiškos dėl įtraukimo į partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant projektą, sąrašą turi būti pateiktos Tauragės rajono savivaldybės administracijai (Respublikos g. 2, Tauragė, 202 kab.) iki 2019 m. balandžio 23 d. (įskaitytinai) registruotu paštu ar per pašto kurjerį, ar tiesiogiai pristatant nurodytu adresu. Kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas).

Išsamesnė informacija teikiama: el. p.  zofija.vasiliauskiene@taurage.lt,  tel. 8 446 54 857, ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.).

Inesa Vaigauskaienė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama