NAUJIENOS

V. Kudirkos bibliotekoje bus pristatyta knyga „Partizano žiedas“

Kategorija:

Miestas:
Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia į Ernesto Kuckailio knygos
„Partizano žiedas“ pristatymą, kuris vyks Jaunimo, meno ir muzikos skyriuje, A. Mapu g.
18, vasario 26 d. 18 val. Renginyje dalyvaus bardas Romas Naidzinavičius.
Karinėje istorinėje apybraižoje „Partizano žiedas“ Lietuvos kariuomenės karys Ernestas
Kuckailis persikelia į 1948-uosius ir pasakoja sukrečiančią istoriją apie partizanų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago kelionę per partizaninio karo apimtą šalį. Autorius kūrinyje ieško partizanų
žygio paralelių su šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės pratybomis.
Tai buvo metai, kai sovietai pradėjo didžiuosius trėmimus, o partizaninis
pasipriešinimas pasiekė apogėjų. Iš tankių Kazlų Rūdos apylinkių miškų Adolfas Ramanauskas-
Vanagas, lydimas kelių bičiulių, išsirengė į ilgą ir varginančią kelionę Žemaitijos link. Čia 1949
m. žiemą planuojama pasirašyti svarbiausią partizaninio karo dokumentą. Simboliškai vasario 16

d. pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija – tai tiltas, sujungęs pirmąją Lietuvos
Respubliką ir miškuose jos atminimą saugančius laisvės kovotojus.
Nors knyga „Partizano žiedas“ parašyta kaip istorinis romanas, joje Ernestas Kuckailis
remiasi gausia archyvine medžiaga, dokumentais ir archeologiniais tyrimais. Pasakojimą apie
partizanų vadų susitikimą ir kovos su enkavėdistais Užpelkių miške scenas papildo pasakojimas
apie kai kuriuos šiuolaikinio Jėgerių bataliono kūrimosi užkulisius. Autorius randa nemažai
panašumų tarp jėgerių bei partizanų kovos taktikos. Taip aktualizuojami ir mūsų dienų įvykiai –
partizanų kautynių vietoje savo įgūdžius lavina nepriklausomos Lietuvos kariai.
„Partizano žiedas“ – penktoji Ernesto Kuckailio knyga. Joje atgyja kiekvienas partizanų
nueitas kilometras, o sunkios jų kelionės sąlygos kuria siužeto įtampą. Jie ne tik privalo išvengti
priešų keliamo pavojaus, bet ir įveikti saviškių nepasitikėjimą.

Monika Straupytė

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama