NAUJIENOS

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. I pusmečio veiklos statistika

Kategorija:

Miestas:
 INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS. Parengta 122 visuomenės informavimo ir teisinio švietimo priemonės. Iš jų atsakyta į 59 žiniasklaidos paklausimus, duota interviu ar dalyvauta 9 radijo ir 14 televizijos laidų, išplatinta 11 pranešimų spaudai, paskelbta 23 naujienos interneto svetainėje. VDAI atstovai pranešimus skaitė 11 renginių, bendras dalyvių skaičius – apie 900.
METODINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS. Parengtos 8 metodinės priemonės, iš jų 3 rekomendacijos dėl rinkimų, vaizdo stebėjimo ir duomenų apsaugos pareigūnų skyrimo viešajame sektoriuje.

KONSULTACIJOS. Suteikta 2 332 konsultacijos, iš jų 814 asmenims ir 1 492 – duomenų valdytojams bei tvarkytojams.
TARPTAUTINĖ VEIKLA. Teikta 16 pozicijų dėl įvairių Europos Komisijos ir Europos Tarybos institucijų dokumentų projektų. Rengti 25 atsakymai į tarptautinių duomenų pasaugos darbo grupių ir kitų organizacijų paklausimus. Dalyvauta 20 tarptautinių darbo grupių susitikimų ir renginių.
TEISĖS AKTAI. Parengta 5 teisės aktai. Suderinta 304 kitų institucijų teisės aktų projektai, iš jų 79 įstatymai, 63 įsakymai, 58 Vyriausybės nutarimai, 57 informacinių sistemų nuostatai ir kt.

Derintų teisės aktų projektų pasiskirstymas pagal temas:

 • Valstybės ir savivaldybių institucijų veikla – 173
 • Finansų ir kreditų veikla – 49
 • Sveikatos paslaugos – 30
 • Švietimas ir kultūra – 13
 • Teisėsauga ir teisėtvarka – 12                                                                                                                              

SKUNDAI. Gauta 431 skundas, išnagrinėta 495 (įskaitant gautus 2018 m.).

Taikyta 110 poveikio priemonių skundą pripažinus pagrįstu:

 • Baudos – 1
 • Nurodymai – 72
 • Papeikimai – 43

Poveikio priemonės taikytos šių sričių atstovams:

 • Prekių ir paslaugų teikėjai – 42
 • Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – 17
 • Fiziniai asmenys – 13
 • Švietimo ir kultūros įstaigos – 7
 • Advokatai, notarai, antstoliai – 2
 • Draudimo paslaugų teikėjai – 2
 • Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai – 2
 • Elektroninės parduotuvės – 2
 • Finansų ir kredito įstaigos – 2
 • Sveikatos įstaigos – 2
 • Teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigos – 2
 • Skolų išieškojimo įmonės – 1
 • Apgyvendinimo paslaugų teikėjai – 1
 • Kita – 15

TIKRINIMAI. Atlikta 26 duomenų valdytojų tikrinimai. Atlikus tikrinimus 7 atvejais pažeidimų nenustatyta, o nustačius pažeidimus duomenų valdytojams pateikta 1 bauda, 16 nurodymų, 4 rekomendacijos.

Pastaba: pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą iš viso VDAI yra skyrusi 2 baudas, bendra suma – 63,9 tūkst. Eur.

DUOMENŲ TEIKIMO Į UŽSIENĮ VERTINIMAS. Išnagrinėta 11 prašymų dėl leidimų teikti asmens duomenis į užsienį, suderinta 11 įmonėms privalomų taisyklių (angl. Binding Corporate Rules (BCR)).

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAI. 2019 m. I pusmetį VDAI pranešta apie 397 duomenų apsaugos pareigūnų paskyrimą. Bendras paskirtų duomenų apsaugos pareigūnų skaičius – 1 869.


SUSITIKIMAI. Įvyko 50 darbinių susitikimų su viešojo ir privataus sektoriaus atstovais, daugiausia dėl duomenų tvarkymo teisėtumo, BDAR ir ADTAĮ taikymo, duomenų saugumo ir duomenų teikimo teisėtumo.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija


21-a leciono (pamoka)

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Atjauta

Pūkutės puošmena – ilgi ūsai

Reklama