NAUJIENOS

Valstybinės teismo medicinos tarnybos vadovo konkursą laimėjo Romas Raudys

Kategorija:

Miestas:

Šiandien po viešo konkurso, atranką į Valstybinės teismo medicinos tarnybos vadovo pareigas laimėjo Romas Raudys. Konkurse iš viso dalyvavo 2 pretendentai.

R. Raudys savo karjerą pradėjo Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute. Ten dirbo instituto direktoriaus pavaduotoju ekspertizėms, taip pat buvo Klinikinių ekspertizių skyriaus vedėjas, mokslo darbuotojas, dėstytojas, teismo medicinos ekspertas. Vėliau R. Raudys dirbo Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktoriaus pavaduotoju ekspertizėms, o 2012 metais tapo šios įstaigos vadovu.

Konkurso laimėtojas Kauno medicinos akademijoje įgijo medicinos gydytojo ir teisės medicinos gydytojo kvalifikacijas, taip pat baigė Vilniaus universiteto biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties studijas bei įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį.

R. Raudys yra Europos teismo medicinos tarybos bei Baltijos teismo medicinos asociacijos narys ir Lietuvos teisės medicinos asociacijos prezidentas. Stažavosi Danijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Japonijoje, aktyviai dalyvauja sveikatos srities darbo grupėse ir tarybose, rengia mokslinę mokomąją medžiagą ir rašo mokslinius straipsnius.

Artimiausiu metu bus išsiųstos reikiamos užklausos į specialiąsias tarnybas. Tik gavus informaciją, patvirtinančią jo patikimumą eiti įstaigos vadovo pareigas, R. Raudys bus paskirtas vadovauti Valstybinei teismo medicinos tarnybai.

 

SAM Spaudos tarnyba


21-a leciono (pamoka)

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Atjauta

Pūkutės puošmena – ilgi ūsai

Reklama